برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Crouching Tiger, Hidden Dragon 2000
زیرنویس

دانلود فیلم Crouching Tiger, Hidden Dragon 2000

Crouching Tiger, Hidden Dragon 2000

ببر خیزان، اژدهای پنهان

سرنوشت دو زن – هر دو مبارزانی با کفایت – در دوران «سلسله ی چینگ» در هم گره می خورد؛ یکی «زی یی» و دیگری «یئو» که سرانجام به یک رویارویی خشنونت بار و شگفت انگیز کشانده می شوند ...
کارگردان: