برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود مستند Cobain: Montage of Heck 2015
زیرنویس

دانلود مستند Cobain: Montage of Heck 2015

مستند Cobain: Montage of Heck 2015

کوبین: مونتاژ سال

فیلم مستند ، که به بررسیِ زندگیِ موسیقیدان فقید ، کِرت کوبین افسانه ای می پردازد و…
کارگردان: