برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Coast Guard Malaysia: Ops Helang 2023
زیرنویس

دانلود فیلم Coast Guard Malaysia: Ops Helang 2023

Coast Guard Malaysia: Ops Helang 2023

گارد ساحلی مالزی: اوپس هلانگ

فیلم داستان "حافظ" یک افسر گارد ساحلی مالزی است که نامزدی خود را در یک استراحتگاه ساحلی با نامزدش جشن می گیرد. اما گروهی از تروریست ها به هتل حمله و نامزد او و خانواده اش را می ربایند.