برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم Christopher and His Kind 2011
زیرنویس

دانلود فیلم Christopher and His Kind 2011

Christopher and His Kind 2011

کریستوفر و هم نوعانش

داستان فیلم کریستوفر و هم نوعانش در خصوص نویسنده‌ی انگلیسی - آمریکایی یعنی کریستور ایشروود (Christopher Isherwood) و دوست پسر آلمانی تبارش یعنی هاینز می‌باشد. آن ها در دهه‌ی سی با یکدیگر آشنا شدند و درست در هنگام ظهور نازیسم، عاشق یکدیگر شدند.
کارگردان: