برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود کارتون Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary 2020
دوبله

دانلود کارتون Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary 2020

کارتون Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary 2020

فاجعه، کودکی مارتا جین کنری

در دنیای وسترن آمریکایی در سال 1863، مارتا جین باید برای راندن درشکه خانوادگی شان، مراقبت از اسب ها را یاد بگیرد. مقاومت او دربرابر پذیرش کلیشه های زنانه او را به دل دنیای خطرناک و بی دروپیکر می اندازد. «فاجعه، کودکی مارتا جین کنری»، نامزد جایزه بهترین فیلم انیمیشنی از جوایز سزار فرانسه 2021 شده است.
کارگردان: