برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
دانلود فیلم Beowulf & Grendel 2005
دوبله

دانلود فیلم Beowulf & Grendel 2005

Beowulf & Grendel 2005

بیوولف و گریندل

در دانمارک، در قرن ششم، پادشاه دانمارک هروتگار و جنگجویانش یک ترول را می کشند که پسرش، گرندل، قول انتقام می گیرد.
دوبله فارسی اضافه شد