برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید کلیک کن
دانلود فیلم ۲۰۰۱: A Space Odyssey 1968
دوبله

دانلود فیلم ۲۰۰۱: A Space Odyssey 1968

۲۰۰۱: A Space Odyssey 1968

۲۰۰۱: یک اُدیسه‌ی فضایی

پس از کشف جسمی عجیب در زیر سطح ماه، بشریت به کمک اَبر رایانه‌ی هوشمند HAL 9000 سعی می‌کند تا از ماهیتش سر دربیاورد.
کارگردان: