لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

یک دختر در کالج به همراه دوستش سعی دارد تا به دنیای بزرگسالی وارد شود اما اولین تجربه سختترین نیز هست و او در این راه دچار مشکلات زیادی میشود که...
When a quick-witted but co-dependent college girl helps her best friend land a boyfriend, she's left on the outside looking in and is forced to deal with the realities of adulthood for the first time.

Lady Like 2018 یک دختر در کالج به همراه دوستش سعی دارد تا به دنیای بزرگسالی وارد شود اما اولین تجربه سختترین نیز هست و او در این راه دچار مشکلات زیادی میشود که…