لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

ایکو به یکی از اعضای نیروی دفاع از کتابخانه پیوست که تیم بازیابی از کتاب های مهم هستند که برای سانسور هدف قرار گرفت شده اند. او تحت دستور تیم آتسوشی کار می کند ...
N/A

The Library Wars Book of Memories TV Movie 2015 Nایکو به یکی از اعضای نیروی دفاع از کتابخانه پیوست که تیم بازیابی از کتاب های مهم هستند که برای سانسور هدف قرار گرفت شده اند. او تحت دستور تیم آتسوشی کار می کند …