لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

داستان فیلم که در دوران ممنوعیت مشروبات الکلی میگذرد حول محور گروهی از تبهکاران است که در دنیای جرم و جنایت های سازمان یافته فعالیت دارند…
Boston, 1926. The '20s are roaring. Liquor is flowing, bullets are flying, and one man sets out to make his mark on the world. Prohibition has given rise to an endless network of underground distilleries, speakeasies, gangsters, and corrupt cops. Joe Coughlin, the youngest son of a prominent Boston police captain, has long since turned his back on his strict and proper upbringing. Now having graduated from a childhood of petty theft to a career in the pay of the city's most fearsome mobsters, Joe enjoys the spoils, thrills, and notoriety of being an outlaw. But life on the dark side carries a heavy price. In a time when ruthless men of ambition, armed with cash, illegal booze, and guns, battle for control, no one-neither family nor friend, enemy nor lover-can be trusted. Beyond money and power, even the threat of prison, one fate seems most likely for men like Joe: an early death. But until that day, he and his friends are determined to live life to the hilt. Joe embarks on a dizzying...

Live by Night 2016 بوستون , ۱۹۲۶ ۲۰ s در حال غرش است . Liquor جریان دارد , گلوله‌ها در حال پرواز هستند و یک مرد برای نشان دادن خود در جهان بیرون می‌رود . ممنوعیت به شبکه بی شماری از distilleries زیرزمینی , speakeasies , تبهکاران و ماموران فاسد افزایش‌یافته است . جو Coughlin , جوان‌ترین فرزند یک کاپیتان برجسته پلیس بوستون , مدت‌ها است که پشت به تربیت جدی و درست خود کرده‌است . جو که از کودکی با سرقت ناچیز به شغلی در حقوق of mobsters , فارغ‌التحصیل شده‌است , از غنایم , thrills , و شهرت یک یاغی بهره می‌برد . اما زندگی در طرف تاریک قیمت سنگینی دارد . در زمانی که مردان ظالم جاه‌طلبی , مسلح به پول نقد , مشروب قانونی , و تفنگ , مبارزه برای کنترل , هیچ‌کس – نه خانواده , نه دوست , دشمن و نه عاشق – نمی‌تواند قابل‌اعتماد باشد . آن سوی پول و قدرت , حتی تهدید زندان , یک