لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

«چارلی» جوانی است که به تازگی برادر خود را از دست داده و در رنج و ناراحتی به سر می برد، تا اینکه در همان قبرستانی که برادرش دفن شده به عنوان نگهبان شغلی پیدا میکند. او هر روز روح برادرش را می بیند، اما…
Charlie St. Cloud is a young man overcome by grief at the death of his younger brother, Sam - so much so that he takes a job as caretaker of the cemetery in which his brother is buried. Charlie has a special lasting bond with his brother though, as he can see him, meeting up with Sam each night to play catch and talk. When a girl comes into Charlie's life, he must choose between keeping the promise he made to Sam or going after the girl he loves.

دانلود فیلم Charlie St Cloud 2010 چارلی سنت Cloud مرد جوانی است که در مرگ برادر کوچک‌تر خود بر غم و اندوه غلبه می‌کند , به طوری که شغلی به عنوان سرایدار گورستان که برادرش در آن دفن شده‌است , استخدام می‌کند . هر چند که چارلی با برادرش ارتباط خاصی با برادرش دارد , هر چند که او می‌تواند او را ببیند , هر شب با سام ملاقات کند و گپ بزند و گپ بزند . وقتی دختری به زندگی Charlie’s وارد می‌شود , او باید انتخاب کند که قولی را که به سم داده یا به