عنوان انتشار امتیاز imdb امتیاز منتقدین
1 دانلود فیلم Rear Window 1954 Rear Window 1954 1954 8.5 100
2 دانلود فیلم Casablanca 1942 Casablanca 1942 1942 8.5 100
3 دانلود فیلم Vertigo 1958 Vertigo 1958 1958 8.3 100
4 دانلود فیلم The Godfather 1972 The Godfather 1972 1972 9.2 100
5 دانلود فیلم The Wizard of Oz 1939 The Wizard of Oz 1939 1939 8.0 100
6 دانلود فیلم Citizen Kane 1941 Citizen Kane 1941 1941 8.4 100
7 دانلود فیلم Lawrence of Arabia 1962 Lawrence of Arabia 1962 1962 8.3 100
8 دانلود فیلم Boyhood 2014 Boyhood 2014 2014 7.9 100
9 دانلود فیلم Moonlight 2016 Moonlight 2016 2016 7.4 99
10 دانلود فیلم Singin in the Rain 1952 Singin in the Rain 1952 1952 8.3 99
11 دانلود فیلم The Treasure of the Sierra Madre 1948 The Treasure of the Sierra Madre 1948 1948 8.3 99
12 دانلود فیلم Seven Samurai 1954 Seven Samurai 1954 1954 8.7 98
13 دانلود فیلم All About Eve 1950 All About Eve 1950 1950 8.3 98
14 دانلود فیلم Pans Labyrinth 2006 Pans Labyrinth 2006 2006 8.2 98
15 دانلود فیلم North by Northwest 1959 North by Northwest 1959 1959 8.3 98
16 دانلود فیلم Metropolis 1927 Metropolis 1927 1927 8.3 98
17 دانلود فیلم Psycho 1960 Psycho 1960 1960 8.5 97
18 دانلود فیلم Some Like It Hot 1959 Some Like It Hot 1959 1959 8.2 97
19 دانلود فیلم The Third Man 1949 The Third Man 1949 1949 8.2 97
20 دانلود فیلم Gone with the Wind 1939 Gone with the Wind 1939 1939 8.2 97
21 دانلود فیلم The Maltese Falcon 1941 The Maltese Falcon 1941 1941 8.1 96
22 دانلود فیلم Ratatouille 2007 Ratatouille 2007 2007 8.0 96
23 دانلود فیلم ۱۲ Years a Slave 2013 12 Years a Slave 2013 2013 8.1 96
24 دانلود فیلم Modern Times 1936 Modern Times 1936 1936 8.5 96
25 دانلود فیلم ۱۲ Angry Men 1957 12 Angry Men 1957 1957 8.9 96
26 دانلود فیلم Manchester by the Sea 2016 Manchester by the Sea 2016 2016 7.8 96
27 دانلود فیلم Roma 2018 Roma 2018 2018 8.7 96
28 دانلود فیلم Gravity 2013 Gravity 2013 2013 7.7 96
29 دانلود فیلم Ran 1985 Ran 1985 1985 8.2 96
30 دانلود فیلم Dr Strangelove 1964 Dr Strangelove 1964 1964 8.4 96
31 دانلود فیلم Spirited Away 2001 Spirited Away 2001 2001 8.6 96
32 دانلود فیلم The Social Network 2010 The Social Network 2010 2010 7.7 95
33 دانلود فیلم Carol 2015 Carol 2015 2015 7.2 95
34 دانلود فیلم The Grapes of Wrath 1940 The Grapes of Wrath 1940 1940 8.1 95
35 دانلود فیلم Toy Story 1995 Toy Story 1995 1995 8.3 95
36 دانلود فیلم A Separation 2011 A Separation 2011 2011 8.3 95
37 دانلود فیلم WALL E 2008 WALLE 2008 2008 8.4 95
38 دانلود فیلم Double Indemnity 1944 Double Indemnity 1944 1944 8.3 95
39 دانلود فیلم Beauty and the Beast 1991 Beauty and the Beast 1991 1991 8.0 95
40 دانلود فیلم Zero Dark Thirty 2012 Zero Dark Thirty 2012 2012 7.4 95
41 دانلود فیلم Apocalypse Now 1979 Apocalypse Now 1979 1979 8.5 94
42 دانلود فیلم Taxi Driver 1976 Taxi Driver 1976 1976 8.3 94
43 دانلود فیلم Pulp Fiction 1994 Pulp Fiction 1994 1994 8.9 94
44 دانلود فیلم Inside Out 2015 Inside Out 2015 2015 8.2 94
45 دانلود فیلم The Lord of the Rings The Return of the King 2003 The Lord of the Rings The Return of the King 2003 2003 8.9 94
46 دانلود فیلم The Hurt Locker 2008 The Hurt Locker 2008 2008 7.6 94
47 دانلود فیلم Dunkirk 2017 Dunkirk 2017 2017 7.9 94
48 دانلود فیلم Lady Bird 2017 Lady Bird 2017 2017 7.5 94
49 دانلود فیلم Sideways 2004 Sideways 2004 2004 7.5 94
50 دانلود فیلم Elevator to the Gallows 1958 Elevator to the Gallows 1958 1958 8.0 94
51 دانلود فیلم Mr Turner 2014 Mr Turner 2014 2014 6.8 94
52 دانلود فیلم Amour 2012 Amour 2012 2012 7.9 94
53 دانلود فیلم ۴۵ Years 2015 45 Years 2015 2015 7.1 94
54 دانلود فیلم Shoplifters 2018 Shoplifters 2018 2018 8.1 93
55 دانلود فیلم Schindlers List 1993 Schindlers List 1993 1993 8.9 93
56 دانلود فیلم Toni Erdmann 2016 Toni Erdmann 2016 2016 7.4 93
57 دانلود فیلم La La Land 2016 La La Land 2016 2016 8.0 93
58 دانلود فیلم Inside Llewyn Davis 2013 Inside Llewyn Davis 2013 2013 7.5 93
59 دانلود فیلم Call Me by Your Name 2017 Call Me by Your Name 2017 2017 7.9 93
60 دانلود فیلم Spotlight 2015 Spotlight 2015 2015 8.1 93
61 دانلود فیلم There Will Be Blood 2007 There Will Be Blood 2007 2007 8.1 93
62 دانلود فیلم Amadeus 1984 Amadeus 1984 1984 8.3 93
63 دانلود فیلم Monty Python and the Holy Grail 1975 Monty Python and the Holy Grail 1975 1975 8.3 93
64 دانلود فیلم The Class 2008 The Class 2008 2008 7.5 92
65 دانلود فیلم The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring 2001 The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring 2001 2001 8.8 92
66 دانلود فیلم The Best Years of Our Lives 1946 The Best Years of Our Lives 1946 1946 8.1 92
67 دانلود فیلم Leviathan 2014 Leviathan 2014 2014 7.6 92
68 دانلود فیلم Platoon 1986 Platoon 1986 1986 8.1 92
69 دانلود فیلم Toy Story 3 2010 Toy Story 3 2010 2010 8.3 92
70 دانلود فیلم Chinatown 1974 Chinatown 1974 1974 8.2 92
71 دانلود فیلم The Rider 2017 The Rider 2017 2017 7.5 92
72 دانلود فیلم No Country for Old Men 2007 No Country for Old Men 2007 2007 8.1 91
73 دانلود فیلم On the Waterfront 1954 On the Waterfront 1954 1954 8.2 91
74 دانلود فیلم Waltz with Bashir 2008 Waltz with Bashir 2008 2008 8.0 91
75 دانلود فیلم Cold War 2018 Cold War 2018 2018 7.8 91
76 دانلود فیلم Cool Hand Luke 1967 Cool Hand Luke 1967 1967 8.1 91
77 دانلود فیلم Ida 2013 Ida 2013 2013 7.4 91
78 دانلود فیلم Winters Bone 2010 Winters Bone 2010 2010 7.2 90
79 دانلود فیلم Gosford Park 2001 Gosford Park 2001 2001 7.3 90
80 دانلود فیلم Finding Nemo 2003 Finding Nemo 2003 2003 8.1 90
81 دانلود فیلم Mad Max Fury Road 2015 Mad Max Fury Road 2015 2015 8.1 90
82 دانلود فیلم BenHur 1959 BenHur 1959 1959 8.1 90
83 دانلود فیلم The Godfather Part II 1974 The Godfather Part II 1974 1974 9.0 90
84 دانلود فیلم American Hustle 2013 American Hustle 2013 2013 7.3 90
85 دانلود فیلم The Truman Show 1998 The Truman Show 1998 1998 8.1 90
86 دانلود فیلم The Tale 2018 The Tale 2018 2018 7.3 90
87 دانلود فیلم I Called Him Morgan 2016 I Called Him Morgan 2016 2016 7.3 90
88 دانلود فیلم The Incredibles 2004 The Incredibles 2004 2004 8.0 90
89 دانلود فیلم The Good the Bad and the Ugly 1966 The Good the Bad and the Ugly 1966 1966 8.9 90
90 دانلود فیلم LA Confidential 1997 LA Confidential 1997 1997 8.3 90
91 دانلود فیلم Burning 2018 Burning 2018 2018 7.7 90
92 دانلود فیلم The Favourite 2018 The Favourite 2018 2018 7.8 90
93 دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 Saving Private Ryan 1998 1998 8.6 90
94 دانلود فیلم Phantom Thread 2017 Phantom Thread 2017 2017 7.5 90
95 دانلود فیلم Star Wars Episode IV A New Hope 1977 Star Wars Episode IV A New Hope 1977 1977 8.6 90
96 دانلود فیلم Paterson 2016 Paterson 2016 2016 7.4 90
97 دانلود فیلم Her 2013 Her 2013 2013 8.0 90
98 دانلود فیلم Before Sunset 2004 Before Sunset 2004 2004 8.1 90
99 دانلود فیلم Selma 2014 Selma 2014 2014 7.5 89
100 دانلود فیلم Columbus 2017 Columbus 2017 2017 7.3 89