لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

فیلی که هنوز نشسته، درباره فیلی در شهر شمالی چین است که به سادگی می نشیند و جهان را نادیده می گیرد. این جریان برای شخصیت اصلی فیلم تبدیل به یک تفکر برای فرار از مشکلات می شود….
In the northern Chinese city of Manzhouli, they say there is an elephant that simply sits and ignores the world. Manzhouli becomes an obsession for the protagonists of this film, a longed-for escape from the downward spiral in which they find themselves. Among them is schoolboy Bu, on the run after pushing Shuai down the stairs, who was bullying him previously. Bu's classmate Ling has run away from her mother and fallen for the charms of her teacher. Shuai's older brother Cheng feels responsible for the suicide of a friend. And finally, along with many other characters whose fates are inextricably bound together, there's Mr. Wang, a sprightly pensioner whose son wants to offload him onto a home. In virtuoso visual compositions, the film tells the story of one single suspenseful day from dawn to dusk, when the train to Manzhouli is set to depart.

An Elephant Sitting Still 2018 در شهر شمالی Chinese , می‌گویند که یک فیل وجود دارد که به سادگی می‌نشیند و جهان را نادیده می‌گیرد . Manzhouli تبدیل به یک وسواس برای شخصیت این فیلم , یک آرزو – برای فرار از مارپیچ رو به پایین می‌شود که در آن خود را می‌یابند . در بین آن‌ها یک شاگرد مدرسه بو است که پس از هل دادن Shuai از پله‌ها که قبلا او را تهدید کرده بود در حال دویدن بود . همکلاسی Bu’s لینگ از مادرش فرار کرده و به خاطر جذابیت استادش افتاده‌است . برادر بزرگ‌تر Shuai’s چنگ برای خودکشی یک دوست احساس مسئولیت می‌کند . و در نهایت , همراه با بسیاری از شخصیت‌های دیگر که سرنوشت آن‌ها به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند خورده‌است , آقای وانگ , یک بازنشسته سرزنده که پسرش می‌خواهد او را به خانه انتقال دهد . این فیلم داستان یک روز