لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

برگزار کنندگان کنسرت رپ جا رول، یک تجربه ی جشنواره ی عالی را نشان می دهند که از نظر ساختاری، هنرمندان و مهمانان برنامه ریزی نکرده اند.
Concert promoters and rapper Ja Rule advertise a high-end festival experience that fails spectacularly when they don't plan for the infrastructure to support the venue, artists and guests.

Fyre Fraud 2019 برگزار کنندگان کنسرت رپ جا رول، یک تجربه ی جشنواره ی عالی را نشان می دهند که از نظر ساختاری، هنرمندان و مهمانان برنامه ریزی نکرده اند.