لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

یک نجار میانسال که نیاز به حمایت دولت برای فراهم سازی رفاهش دارد، با یک مادر تنها که زندگی مشابه او دارد آشنا می شود ...
A 59 year old carpenter recovering from a heart attack befriends a single mother and her two kids as they navigate their way through the impersonal, Kafkaesque benefits system. With equal amounts of humor, warmth and despair, the journey is heartfelt and emotional until the end.

I Daniel Blake 2016 یک نجار ۵۹ ساله که در حال بهبودی از حمله قلبی به یک مادر مجرد و دو کودکش است در حالی که مسیر خود را از طریق سیستم مزایای Kafkaesque هدایت می‌کنند . با مقادیر مساوی از شوخ‌طبعی , گرما و نومیدی , سفر تا