لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

هنگامی که نوجوان مشکل دار به نام "میلو"، کسی که به داستان های خون آشام ها عشق و علاقه دارد، با "سوفی" آشنا می‌شود. این دو باهم تصمیم می‌گیرند تا فانتزی های "میلو" را به واقعیت تبدیل کنند که ...
The outcast orphan Milo is a lonely teenager that lives with his brother in a dangerous neighborhood. Milo is fan of vampire stories and movies and he randomly kills people to drink their blood like a vampire and steal their money. When he meets the depressed teenager Sophie, they become friends and spend their leisure time together affecting Milo.

The Transfiguration 2016 او یتیم مطرود , یک نوجوان تنها است که با برادرش در یک محله خطرناک زندگی می‌کند . مایلو طرفدار داستان‌های خون‌آشامی و سینما است و او به طور تصادفی مردم را برای نوشیدن خون به خون یک خون‌آشام و دزدیدن پول آن‌ها می‌کشد . وقتی که او نوجوان افسرده را ملاقات می‌کند , با هم دوست می‌شوند و اوقات فراغت خود را