لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

آخرین نایب السلطنه هند ارباب مون باتن وظیفه می یابد تا بر انتقال قدرت از هند مستعمره بریتانیا به هند استقلال یافته نظارت کند ، اما ناگهان با جنگ های میان گروه های مختلف روبرو می شود و باید …
New Dehli in March 1947. The huge and stately Viceroy's Palace is like a beehive. Its five hundred employees are busy preparing the coming of Lord Louis Mountbatten, who has just been appointed new (and last) viceroy of India by prime minister Clement Attlee. Mountbatten, whose difficult task consists of overseeing the transition of British India to independence, arrives at the Palace, accompanied by Edwina, his liberal-minded wife and Pamela, his eighteen-year-old daughter. Meanwhile, in the staff quarters, a love story is born between Jeet, a Hindu, and Aalia, a Muslim beauty. Things will prove difficult - not to say very difficult - both on the geopolitical and personal level.

Viceroys House 2017 dehli جدید در مارس ۱۹۴۷ . کاخ عظیم and مانند کندوی عسلی است . پانصد نفر از کارکنان آن مشغول آماده شدن برای آمدن لرد لوییس Mountbatten هستند که بتازگی به عنوان نایب‌السلطنه هند توسط نخست‌وزیر کلمنت Attlee منصوب شده‌است . Mountbatten , که وظیفه دشوار او نظارت بر انتقال هند بریتانیا به استقلال است , به کاخ وارد می‌شود , همراه با Edwina , همسر liberal و پاملا , دختر ۱۸ ساله او . در همین حال , در محل کارکنان , یک داستان عاشقانه بین Jeet , هندو و Aalia