لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

یک دانشمند و یک معلم در منطقه ای از زمان آینده زندگی می کنند که در تلاش برای زنده ماندن هستند. آنها با دختری بنام "ملانی" آشنا می شوند که ...
In a dystopian near future, humanity has been ravaged by a mysterious fungal disease. The afflicted are robbed of all free will and turned into flesh-eating 'hungries'. Humankind's only hope is a small group of hybrid children who crave human flesh but retain the ability to think and feel. The children go to school at an army base in rural Britain, where they're subjected to cruel experiments by Dr. Caroline Caldwell (Glenn Close). School teacher Helen Justineau (Gemma Arterton) grows particularly close to an exceptional girl named Melanie (Sennia Nanua), thus forming a special bond. But when the base is invaded, the trio escape with the assistance of Sgt. Eddie Parks (Paddy Considine) and embark on a perilous journey of survival, during which Melanie must come to terms with who she is.

The Girl with All the Gifts 2016 در آینده‌ای نزدیک , انسانیت به واسطه یک بیماری قارچی مرموز ویران شده‌است . این بیماران از هر گونه اراده آزاد محروم شده و به ” hungries ” تبدیل می‌شوند . تن‌ها امید گروه کوچکی از کودکان هیبریدی است که مشتاق گوشت انسان هستند اما توانایی فکر کردن و احساس کردن را دارند . کودکان در یک پایگاه نظامی در مناطق روستایی بریتانیا به مدرسه می‌روند و در آنجا تحت آزمایش‌ها بی‌رحمانه دکتر Caroline کالدول ( گلن کلوز ) قرار دارند . هلن Justineau معلم مدرسه ( جما Arterton ) به طور خاص نزدیک به یک دختر استثنایی به نام ملانی ( Sennia Nanua ) رشد می‌کند و در نتیجه یک پیوند ویژه تشکیل می‌دهد . اما وقتی که این پایگاه مورد حمله قرار می‌گیرد , این سه نفر با کمک گروهبان Eddie ( پدی