لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

اعضای یک شرکت بزرگ پس از ساخت یک موجود انسان نمای مصنوعی، حال باید تصمیم گیری کنند که آیا این پروژه را از بین ببرند و یا خیر ...
Lee Weathers is a "risk-management specialist" for genetic-engineering company SynSect. She arrives at a rural site hosting its L-9 project, an artificial being with nanotechnology-infused synthetic DNA named Morgan. The "hybrid biological organism with the capacity for autonomous decision making and sophisticated emotional responses" is smarter than humans and matures quickly, walking and talking within a month and physically a teenager despite being five years old..

Morgan 2016 لی Weathers متخصص مدیریت ریسک برای شرکت مهندسی ژنتیک است . او به یک مکان روستایی که میزبان پروژه L – 9 اش است می‌رسد , یک موجود مصنوعی که با فن‌آوری نانو به نام مورگان مورد استفاده قرار گرفته‌است . ” ارگانیسم biological ترکیبی با توانایی تصمیم‌گیری مستقل و واکنش‌های عاطفی پیچیده ” باهوش‌تر از انسان‌ها است و به سرعت در