لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

انگلیس روستایی , 1865 . کاترین با ازدواج بدون عشق بدون عشق در سن و سال او خفه می‌شود و خانواده آن‌ها سرد و نا امید کننده است . وقتی که با کارگر جوان در ملک her به راه می‌افتد , نیرو در درونش آزاد می‌شود , چنان قدرتمند است که به هیچ چیز
Rural England, 1865. Katherine is stifled by her loveless marriage to a bitter man twice her age, whose family are cold and unforgiving. When she embarks on a passionate affair with a young worker on her husband's estate, a force is unleashed inside her, so powerful that she will stop at nothing to get what she wants.

Lady Macbeth 2016 انگلیس روستایی , ۱۸۶۵ . کاترین با ازدواج بدون عشق بدون عشق در سن و سال او خفه می‌شود و خانواده آن‌ها سرد و نا امید کننده است . وقتی که با کارگر جوان در ملک her به راه می‌افتد , نیرو در درونش آزاد می‌شود , چنان قدرتمند است که به هیچ چیز