لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

موضوع فیلم بر اساس داستانی واقعی از عملیات «آنتروپوید» می باشد. ماموریتی در جنگ جهانی دوم برای ترور ژنرال «اس اس راینهارد هایدریش» برنامه ریزی می شود و ...
ANTHROPOID is based on the extraordinary true story of Operation Anthropoid, the World War II mission to assassinate SS General Reinhard Heydrich. The Reich's third in command after Hitler and Himmler, Heydrich was the main architect behind the Final Solution and the leader of occupying Nazi forces in Czechoslovakia whose reign of terror prompted self-exiled Czech and Slovak soldiers (played by Cillian Murphy and Jamie Dornan) to hatch a top-secret mission that would change the face of Europe forever.i

Anthropoid 2016 ANTHROPOID براساس داستان واقعی عملیات Anthropoid , ماموریت جنگ جهانی دوم برای ترور SS ژنرال Reinhard heydrich است . سومین مقام فرماندهی پس از هیتلر و Himmler , heydrich معمار اصلی در پس راه‌حل نهایی و رهبر اشغال نیروهای نازی در چکسلواکی بود که دوران ترور او سربازان سابق چک و اسلواکی را ( که توسط Cillian مورفی و جیمی Dornan انجام شد ) برای از بین بردن یک ماموریت