لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

یک نئونازیسم سابق از کاری که میکرده و عقیده ای که داشته پشیمان شده و تلاش می کند خشونت، نژاد پرستی و تنفرش را پشت سر بگذارد. او همچنین تلاش می کند از دوستان نئونازیسم خود و کارهایی که می کنند نیز فاصله بگیرد...
Marco is a skinhead, a real one. With his friends, Braguette, Grand-Guy, Marvin, he hits the Arabs and glue the posters of the far right. Until he feels that, despite himself, his hatred is abandoning him. But how to get rid of violence, anger, stupidity that has in oneself? This is the journey of a bastard who will try to become a good person.

French Blood 2015 . مارکو ” یه ” skinhead ” – ه , یه واقعیش ” با دوستانش , Braguette , Guy , ماروین , او به اعراب حمله می‌کند و اعلامیه‌ها را به طرف راست هدایت می‌کند . تا وقتی که این احساس را دارد , با وجود خودش , نفرت او را رها می‌کند . اما چگونه از شر خشونت , خشم , حماقت که در خود دارد رهائی یابد ? این