لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

داستان عاشقانه در مورد پسری آذربایجانی و مسلمان و دختری گرجستانی و مسیحی می باشد که ...
Ali is an upper class Muslim man, whose family holds a great deal of power in Baku, Azerbaijan. At that time, before World War One, Azerbaijan was part of the Russian Empire. Nino, Ali's lover, is from neighboring Georgia and is Christian, but the two are deeply in love and elope to the countryside. The story follows the two, who get married, through World War One, which only sees some of Ali's friends sent off to war. After the Russians surrender, however, conflict comes to Baku. Ali fights the Bolsheviks with the Azerbaijani militia and Nino helps nurse wounded soldiers during the March Days massacre in Baku.

Ali and Nino 2016 علی یک مسلمان طبقه بالایی است که خانواده آن‌ها در باکو , آذربایجان بسیار قدرت زیادی دارد . در آن زمان , پیش از جنگ جهانی اول , آذربایجان بخشی از امپراتوری روسیه بود . نینو , عاشق Ali’s از کشور همسایه جورجیا است و کریستین است , اما این دو عمیقا عاشق love و فرار می‌کنند و به حومه شهر فرار می‌کنند . داستان بعد از آن دو است که ازدواج می‌کنند , از طریق جنگ جهانی اول , که تنها برخی از دوستان Ali’s را می‌بیند که به جنگ فرستاده می‌شوند . با این حال پس از این که روس‌ها تسلیم شدند , درگیری به باکو آغاز شد . علی با بلشویک‌ها با