لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

مایلز گریسوم بتازگی فلج شده است و باید برای جان گرفتن دوباره به یک شبح پاداش بدهد و ...
Paralyzed by his fear of dying, Miles Grissom takes out an advert offering 30000 dollars in reward money to the first person who can show him evidence of an angel, a demon, or prove that ghosts exist - anything to prove to him that we go on after our deaths. He narrows the responses down to three viable candidates - a scientist, a medium, and a worldly entrepreneur. Along with his protective mother, he embarks on an adventure through Los Angeles that will spiral into an unthinkable nightmare.

We Go On 2016 مایلز با ترس از مرگ خود یک تبلیغ برای اولین کسی که می‌تواند شواهدی از یک فرشته , یک شیطان , یا ثابت کند که ارواح وجود دارند – هر چیزی که به او ثابت کند که ما بعد از مرگ مان ادامه می‌دهیم . او پاسخ‌های خود را به سه نامزد ثابت محدود می‌کند – یک دانشمند , یک رسانه , و یک کارآفرین اهل دنیا . او همراه با مادرش سفری ماجراجویانه را از طریق لس‌آنجلس آغاز می‌کند که