لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

شاهزاده خاما با ازدواج با یک زن سفید پوست از لندن در اواخر دهه ۱۹ میلادی قوانین بین المللی را برهم میزند و…
In the late 1940s, Prince Seretse Khama of Bechuanaland is studying law in Britain in preparation for his eventual ascension to the throne. There, the dashing prince falls in love with a white British clerk, Ruth Williams, and they plan to marry. While they suspect that his uncle, the Regent, would disapprove, nothing prepares them for the diplomatic firestorm and domestic political tumult their defiant love would spark. Now facing a citizenry leery of a white Briton as their Queen, the international opposition is even more unyielding from the British holding their land as a protectorate and fearful of South Africa's racist backlash to this affront to their apartheid domination. Against all odds, King Khama and Ruth must struggle to maintain their love and help their people in a land that would become the Republic of Botswana.

A United Kingdom 2016 در اواخر دهه ۱۹۴۰ , پرنس سرتس خاما در بریتانیا در آماده‌سازی برای صعود احتمالی خود به تخت حقوق مطالعه می‌کند . در آنجا شاهزاده dashing عاشق یک کارمند سفید بریتانیایی , روت ویلیامز است و قصد دارند ازدواج کنند . در حالی که آن‌ها مظنون هستند که عموی او , نایب‌السلطنه , مخالف است , هیچ چیز آن‌ها را برای طوفان سیاسی و هیاهوی سیاسی داخلی که عشق سرکش آن‌ها جرقه می‌زند , آماده نمی‌کند . در حال حاضر که شهروندان از یک بریتانیایی سفیدپوست به عنوان ملکه خود تجاوز می‌کنند , مخالفت بین‌المللی بیشتر از آن است که انگلیسی‌ها سرزمینشان را تحت حمایت قرار دهند و از واکنش‌های نژادپرستانه ضد نژادپرستی جنوب به این بی‌حرمتی به سلطه آپارتاید خود هراس داشته باشند . برخلاف تمام احتمالات , شاه خاما و روت باید تلاش کنند تا عشق خود را حفظ کنند و