لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

موضوع فیلم صد خیابان در مورد 3 شخصیت متفاوت می باشد که در 3 داستان فوق العاده به تصویر کشیده می شوند و هر کدام در یکی از خیابان های لندن زندگی می کنند ...
Three people, three extraordinary stories. All lived out within a hundred London streets.

۱۰۰ Streets 2016 سه نفر , سه‌تا داستان فوق‌العاده . همه در خیابان‌های لندن زندگی می‌کردند .