لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

داستان مردی که در بس‌تر مرگ از دست رفتن حافظه , پس از تصادف بیدار می‌شود , تنها برای شروع به این ظن است که همسرش همسر واقعی او نباشد و یک تار از دروغ‌ها و فریب در درون خانه‌ای که به زودی خود را زندانی
The story of a man who wakes up in bed suffering from memory loss after being in an accident, only to begin to suspect that his wife may not be his real wife and that a web of lies and deceit deepen inside the house where he soon finds himself a prisoner.

Amnesiac 2014 داستان مردی که در بس‌تر مرگ از دست رفتن حافظه , پس از تصادف بیدار می‌شود , تنها برای شروع به این ظن است که همسرش همسر واقعی او نباشد و یک تار از دروغ‌ها و فریب در درون خانه‌ای که به زودی خود را زندانی