لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

فیلم «تنازع بقا» در آینده خیالی و فروپاشی شده جامعه انسانی روی می دهد و هر انسان، فردی تنهاست که باید از خودش در مقابل تهدیدات دنیا محافظت کند…
In a kill-or-be-killed world where starvation is rife and strangers are always dangerous, The Survivalist lives off the grid, and by his wits. When a starving woman and her teenage daughter discover his forest refuge, his loneliness drives him to overcome his suspicion and strike a bargain with them in return for bed and board. But as desire becomes stronger than necessity, the exchange becomes an uneasy, ongoing arrangement which threatens not only his carefully constructed world but also his life.

The Survivalist 2015 در دنیایی که کشته می‌شود یا کشته می‌شود , جایی که گرسنگی در آن شایع است و افراد غریبه همیشه خطرناک هستند , survivalist از شبکه خارج می‌شوند و عقل خود را از دست می‌دهند . زمانی که یک زن گرسنه و دختر نوجوان او به جنگل خود پناه می‌برند , تنهایی او او را وادار می‌کند تا بر بدگمانی خود غلبه کند و با آن‌ها در ازای تخت‌خواب و تخته معامله کند . اما هنگامی که اشتیاق قوی‌تر از ضرورت می‌شود , این مبادله تبدیل به یک آرایش