لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

یک مرد بعد از اینکه همسرش او را ترک کرد، زندگی جدیدی برای خود و دخترش ایجاد میکند اما بعد از ۶ سال در روز تولد دخترش مورد تهدید زنش قرار می گیرد…
Valentin is Acapulco's resident playboy womanizer, until a former fling, a young American named Julie, leaves a baby on his doorstep and takes off without a trace. Leaving Mexico for Los Angeles to find the baby's mother, Valentin ends up finding a new home for himself and his newfound daughter, Maggie. An unlikely father figure, Valentin raises Maggie for six years, while also establishing himself as one of Hollywood's top stuntmen to pay the bills, with Maggie acting as his on-set coach. As Valentin raises Maggie, she forces him to grow up too. But their unique and offbeat family is threatened when Maggie's birth mom, Julie, shows up out of the blue after six years after turning her own life around and wants full custody of Maggie, and Valentin realizes he's in danger of losing his daughter - and his best friend.

دانلود فیلم Instructions Not Included 2013 والنتین womanizer یک فرد جوان به نام ژولی womanizer است تا اینکه یک آمریکایی جوان به نام ژولی یک نوزاد را در خانه خود رها کرد و بدون هیچ ردی از او بیرون آمد . والنتین با ترک مکزیک برای پیدا کردن مادر baby’s , برای خود و دختر جدیدش , مگی , یک خانه جدید پیدا می‌کند . والنتین Maggie 6 ساله که یک شخصیت غیر محتمل است او را به مدت شش سال افزایش می‌دهد در حالی که او خودش را به عنوان یکی از Hollywood’s برتر برای پرداخت صورتحساب به همراه مگی به عنوان مربی تعیین می‌کند . همانطور که والنتین Maggie را افزایش می‌دهد , او نیز او را مجبور می‌کند که بزرگ شود . اما خانواده منحصر به فرد و offbeat زمانی تهدید می‌شود که مادر زایمان , جولی , بعد از شش سال پس از اینکه زندگی خود را برگرداند و خواستار حبس کامل مگی