لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

داستان در مورد بوکسور جوانی است که همیشه به دنبال افزایش مهارت و قدرت خود در رشته ورزش بوکس است تا اینکه یک روز بعد از تمرین ، خارج از باشگاه غریبه ای را ملاقات می کند که…
Kaufman's Game follows Stanley, a driven young man with a passion for boxing, who is keen to improve his strength and stamina. When a shady stranger approaches him outside the gym with the offer of a specially produced steroid, Stanley is drawn into the ever more violent operations of a powerful organization, unwittingly entering into a series of tests designed to prove his mettle. This is a film about power, determination and being your own worst enemy. It celebrates the archetypes of classic Film Noir, and the dark, conspiratorial storytelling technique of Franz Kafka, but with a contemporary minimalist aesthetic.

Kaufmans Game 2017 بازی Kaufman’s به دنبال ( استنلی ) , مرد جوان رانده‌شده با شور و شوق برای بوکس , که مشتاق بهبود قدرت و بنیه خودش است . هنگامی که یک غریبه سایه به او نزدیک به سالن ورزش نزدیک می‌شود , ( استنلی ) با پیشنهاد of که به طور خاص تولید می‌شود به او نزدیک می‌شود , ( استنلی ) به طور ناخودآگاه وارد مجموعه‌ای از آزمایش‌ها شده‌است که برای اثبات غیرت خود طراحی شده‌است . این فیلمی درباره قدرت , اراده و بدترین دشمن خودتان است . این سبک , الگوهای بارزی از Noir فیلم کلاسیک , و داستان داستان‌سرایی دیوانه‌وار و توطئه‌آمیز “