لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

«آلین» بلژیک را به مقصد فرانسه ترک می کند تا بهمراه پسرش در کنار خواهرش و شوهر خواهرش بعنوان یک خانواده زندگی کنند. او با زنی بنام «استفانی» که تعلیم دهنده نهنگ های قاتل است آشنا می شود و بعد از مجروح شدن استفانی در یک تصادف، رابطه آن ها عمیق تر هم می شود...
Put in charge of his young son, Alain leaves Belgium for Antibes to live with his sister and her husband as a family. Alain's bond with Stephanie, a killer whale trainer, grows deeper after Stephanie suffers a horrible accident.

Rust and Bone 2012 مسئولیت پسر جوانش را به عهده دارد , آلن برای زندگی با خواهرش و شوهرش به عنوان یک خانواده زندگی می‌کند . باند پیچی با استفانی , یک مربی نهنگ درست بعد از اینکه