لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

پدری ۴۰ ساله، هنوز هم درگیر زندگی بسیار پیچیده است، هنگامی که که زن و دو فرزندنش او را به مقصد نیویورک ترک میکنند نمیتواند تحمل کند که فرزندانش دور از او بزرگ میشوند…
Xavier is now forty years old. So are Wendy, Isabelle and Martine. At forty you are supposed to be more mature and live a a steadier life than at twenty. But not Xavier. Well, to be fair, he has made some progress in the field of thoughtfulness (he has even become a writer) but as concerns his everyday life, it is far from well-ordered. To be totally honest it is not entirely Xavier's fault if his wife Wendy has suddenly left him for a new companion in New York and taken their two children with her. Realizing he can't stand living without them, Xavier decides to settle down in Big Apple in order to remain close to them. He finds a home in Chinatown and it does not take long before trouble comes his way.

دانلود فیلم Chinese Puzzle 2013 خاویر حالا چهل سال دارد . بنابراین وندی , ایزابل و Martine هم هستن . در سن چهل و پنج‌سالگی باید بلوغ بیشتری داشته باشی و زندگی steadier از بیست سال داشته باشی . ولی خاویر , نه . خوب , برای منصفانه بودن , او در زمینه تفکر پیشرفت کرده‌است ( او حتی نویسنده هم شده‌است ) اما به اندازه زندگی روزمره او , بسیار دور از سفارش است . اگر همسر او ناگهان او را برای یک مصاحب جدید در نیویورک ترک کرده و دو بچه را باخود برده بود , کاملا صادق است . خاویر که متوجه می‌شود بدون آن‌ها زندگی می‌کند , تصمیم می‌گیرد در بیگ اپل بنشیند تا به آن‌ها نزدیک شود . او خانه‌ای