لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

داستان فیلم در مورد کارآگاهی است که به دنبال حل کردن یک راز، پیرامون کودکان مفوقد شده است و مظنونین اولیه، دو زن جوان هستند که هفت سال پیش به دلیل مرگ یک نوزاد…
A detective looks to unravel a mystery surrounding missing children and the prime suspects: two young women who, seven years ago, were put away for an infant's death.

Every Secret Thing 2014 یک کارآگاه به دنبال کشف رازی پیرامون کودکان گم‌شده و دو مظنون اصلی است : دو زن جوان که هفت سال پیش به خاطر مرگ