لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

سال ۱۹۲۱ انگلستان، پس از غم و اندوه کشته شدن بساری از مردم در حنگ جهانی اول دو زن برای دیدن روح یک دختر کوچک به مدرسه شبانه روزی میروند اما…
In 1921, in London, the arrogant and skeptical Florence Cathcart is famous for exposing hoaxes and helping the police to arrest con artists. The stranger Robert Mallory tells her that the headmaster of a boarding school in Rookford had invited her to travel to Cumbria to investigate a ghost that is frightening the pupils to death. He also tells that many years ago there was a murder in the estate and recently pupil Walter Portman had died. The reluctant Florence finally accepts to go to Cumbria. On arrival, she is welcomed by governess Maud and the boy Thomas Hill. Soon Florence discovers what had happened to Walter and then the students, teachers and staff are released on vacation, and Florence remains alone with Robert, Maud and Tom in the school. Florence is ready to leave the boarding school when strange things happen, leaving Florence scared.

دانلود فیلم The Awakening 2011 در سال ۱۹۲۱ , در لندن , فلورانس Cathcart مغرور و شکاک , به خاطر افشای hoaxes مشهور است و به پلیس کمک می‌کند تا هنرمندان حرفه‌ای را دستگیر کند . غریبه , رابرت Mallory , به او می‌گوید که مدیر مدرسه شبانه‌روزی در Rookford از او دعوت کرده بود تا برای بررسی روحی که دانش آموزان را به سوی مرگ سوق می‌دهد , به Cumbria برود . او همچنین می‌گوید که سال‌ها پیش در این املاک و به تازگی والتر پورتمن به قتل رسیده بود . فلورانس تمایلی ندارد که در نهایت به Cumbria Cumbria . در هنگام ورود , by Maud و پسر توماس هیل از او استقبال کردند . طولی نکشید که فلورانس متوجه شد چه اتفاقی برای والتر و سپس دانشجویان , معلمان و کارکنان در تعطیلات منتشر شده‌است , و فلورانس با رابرت , Maud و تام در مدرسه تنها مانده‌است . فلورانس آماده ترک