لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

در دوران جنگ داخلی آمریکا ، یک کشاورز فقیر از میسیسیپی هدایت گروهی از برده های مبارز و ستم دیده را بر عهده می گیرد تا علیه ارتش کنفدراسیون شورش کنند. اما…
Set during the Civil War, Free State of Jones tells the story of defiant Southern farmer, Newt Knight, and his extraordinary armed rebellion against the Confederacy. Banding together with other small farmers and local slaves, Knight launched an uprising that led Jones County, Mississippi to secede from the Confederacy, creating a Free State of Jones. Knight continued his struggle into Reconstruction, distinguishing him as a compelling, if controversial, figure of defiance long beyond the War.

Free State of Jones 2016 ” جونز ” در طول جنگ داخلی داستان کشاورز جنوبی جسور , نیوت نایت , و شورش مسلحانه خارق‌العاده او علیه کنفدراسیون را تعریف می‌کند . نایت , با هم‌کاری کشاورزان کوچک و بردگان محلی , قیامی برپا کرد که به رهبری بخش جونز , میسیسیپی , از کنفدراسیون جدا شد و دولت آزاد جونز را تاسیس کرد . شوالیه مبارزه خود را با بازسازی ادامه داد , و او را به عنوان یک جاذبه