لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

در آخرین ماه های پایان جنگ داخلی آمریکا و با نزدیک شدن پیروزی نهایی جبهه ی شمالی بر جنوبی ها. آبراهام لینکن رئیس جمهور وقت آمریکا هدف ترور قرار می گیرد...
In the wake of Abraham Lincoln's assassination, seven men and one woman are arrested and charged with conspiring to kill the President, the Vice-President, and the Secretary of State. The lone woman charged, Mary Surratt, 42, owns a boarding house where John Wilkes Booth and others met and planned the simultaneous attacks. Against the ominous back-drop of post-Civil War Washington, newly-minted lawyer, Frederick Aiken, a 28-year-old Union war-hero, reluctantly agrees to defend Surratt before a military tribunal. As the trial unfolds, Aiken realizes his client may be innocent and that she is being used as bait and hostage in order to capture the only conspirator to have escaped a massive manhunt, her own son.

The Conspirator 2010 در پی ترور آبراهام Lincoln’s , هفت مرد و یک زن دستگیر و متهم به توطئه برای قتل رئیس‌جمهور , معاون رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه شدند . تنها زن باردار , مری Surratt 42 ساله , صاحب یک خانه شبانه‌روزی است که جان ویلکس بوث و دیگران با هم دیدار کردند و حملات همزمان را برنامه‌ریزی کردند . فردریک Aiken , وکیل تازه‌تاسیس اتحاد پس از جنگ داخلی , با بی‌میلی موافقت می‌کند که قبل از یک دادگاه نظامی از Surratt دفاع کند . همانطور که محاکمه آشکار می‌شود , او متوجه می‌شود که موکلش بیگناه است