لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

دلا مایرز زنی خانه دار از قشر متوسط و پایین جامعه است که در خانه ای بزرگ در حومه شهر به همراه دوقلوهایش و همسر سوءاستفاده گرش زندگی می کند و...
Della Myers is an overwhelmed upper-middle-class housewife who lives in a large house in the suburbs with her twin children and her abusive husband, Kenneth. Kenneth lets Della know that he thinks she gives all her attention to the twins and neglects her house and her appearance. Late on Christmas Eve, Della drives to the local mall to buy gift-wrap. While searching for a parking space in the jam-packed lot, Della notices an old car taking up two spaces. Frustrated and annoyed, she decides to leave a paper message on the windshield of the old car, writing, "Hey, Jerk. Two parking spaces. How selfish can you be?" After the mall closes, Della's car is held by the driver of the old car and she is threatened by four punks -- Chuckie, Huey, Vingh, and Tomás. When the security guard of the mall attempts to protect Della, he is shot and killed by Chuckie. Della tries to escape from the criminals in her truck, but the gang chases her. In the chase, she crashes in a nearby forest. What unfolds...

While She Was Out 2008 ” دلا میرز ” یک زن خانه‌دار از طبقه بالای طبقه بالایی است که در یک خانه بزرگ در حومه شهر زندگی می‌کند و دو فرزندش و شوهر her کنت , کنت . کنت به دلا اطلاع می‌دهد که فکر می‌کند تمام توجه خود را نسبت به دوقلوها انجام می‌دهد و از خانه و ظاهر او غافل می‌شود . در اواخر شب کریسمس , دلا Eve به بازارهای محلی رانندگی می‌کند تا پوشش هدیه بخرد . در حالی که به دنبال جای پارک کردن در پارکینگ شلوغ است , دلا متوجه یک ماشین قدیمی می‌شود که دو فضا را اشغال می‌کند . نا امیدی و آزرده تصمیم می‌گیرد که یک پیام کاغذی را بر روی شیشه جلوی ماشین قدیمی رها کند , می‌نویسد : ” هی , Jerk . دو جای پارک . چقدر خودخواهی ! ” بعد از تعطیلی مرکز خرید , ماشین Della’s توسط راننده ماشین قدیمی نگهداری می‌شود و او توسط چهار پانک‌ها تهدید می‌شود – – Chuckie , Huey , Vingh , و توماس . وقتی محافظ امنیتی مرکز خرید سعی می‌کند از دلا محافظت کند , او به