لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

It's 3 : 07 صبح و دو دختر وارد توالت لندن شدند . جووان در حال گریه کردن است و لباس‌هایش پاره شده‌است . صورتش کبود شده و متورم شده . دانکن آلن در حمام خود است و خونریزی دارد . پسر Duncan's , استوارت , پدرش را پیدا کرده و خواستار پاسخ است . درک , " دلال محبت " ( Kelly's ) , باید کلی را پیدا کند و یا کسی که پول می‌پردازد .
It's 3:07am and two girls burst into a run down London toilet. Joanne is crying her eyes out and her clothing is ripped. Kelly's face is bruised and starting to swell. Duncan Allen lies in his bathroom bleeding to death. Duncan's son, Stuart, has found his father and wants answers. Derek, Kelly's pimp, needs to find Kelly or it will be him who pays. Kelly and Joanne need to get through the next 24 hours alive...

London to Brighton 2006 It’s 3 : 07 صبح و دو دختر وارد توالت لندن شدند . جووان در حال گریه کردن است و لباس‌هایش پاره شده‌است . صورتش کبود شده و متورم شده . دانکن آلن در حمام خود است و خونریزی دارد . پسر Duncan’s , استوارت , پدرش را پیدا کرده و خواستار پاسخ است . درک , ” دلال محبت ” ( Kelly’s ) , باید کلی را پیدا کند و یا کسی که پول می‌پردازد .