لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

گله داری بنام دن ایوانز قبول می کند یک یاغی مشهور بنام بن وید، که دستگیر شده را به قطار ساعت 3:10 به زندان یوما برساند. اما همدستان یاغی برای آزادی رئیسشان دست به کار می شوند و در این بین تعقیب و گریزی بین گله دار و افراد بن وید صورت می گیرد.
Rancher Dan Evans heads into Bisbee to clear up issues concerning the sale of his land when he witnesses the closing events of a stagecoach robbery led by famed outlaw Ben Wade. Shortly thereafter, Wade is captured by the law in Bisbee and Evans finds himself one of the escorts who will take Wade to the 3:10 to Yuma train in Contention for the reward of $200. Evans's effort to take Wade to the station is in part an effort to save his land but also part of an inner battle to determine whether he can be more than just a naive rancher in the eyes of his impetuous and gunslinging son William Evans. The transport to Contention is hazardous and filled with ambushes by Indians, pursuits by Wade's vengeful gang and Wade's own conniving and surreptitious demeanor that makes the ride all the more intense.

۳۱۰ to Yuma 2007 ” دن اوانز ” در تلاش است تا مسائل مربوط به فروش زمین خود را در زمانی که او شاهد رویداده‌ای مربوط به سرقت یک دلیجان به رهبری بن وید معروف است , برطرف کند . مدت کوتاهی پس از آن , وید توسط قانون in و ایوانس به اسارت درآمد و خود را در یکی از the پیدا کرد که در ساعت ۳ : ۱۰ به قطار Yuma در Contention برای پاداش ۲۰۰ دلار رسید . تلاش Evans’s برای بردن وید به ایستگاه , بخشی از تلاش برای نجات زمین است , بلکه بخشی از یک جنگ داخلی برای تعیین اینکه آیا می‌تواند بیش از یک rancher خام در چشمان پسر impetuous و gunslinging ویلیام اوانز باشد . حمل و نقل به Contention خطرناک است و با ambushes توسط هندی‌ها , به دنبال Wade’s باند vengeful و رفتار conniving و پنهانی خود که