لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

یک مرد زخمی توسط یک ماهیگیر از آب گرفته میشود. او که حافظه‌اش را از دست داده، از مامورینی که قصد جانش را دارند می گریزد و سعی دارد خاطراتش را به یاد آورد.
Based very loosely on Robert Ludlum's novel, the Bourne Identity is the story of a man whose wounded body is discovered by fishermen who nurse him back to health. He can remember nothing and begins to try to rebuild his memory based on clues such as a Swiss bank account, the number of which is implanted in his hip. He soon realizes that he is being hunted and takes off with Marie on a search to find out who he is - and why he is being hunted.

The Bourne Identity 2002 براساس رمان ” رابرت Ludlum’s ” ( Robert Ludlum’s ) , هویت Bourne داستان مردی است که بدن زخمی او توسط ماهیگیران پیدا می‌شود که او را به سلامت باز می‌گرداند . او هیچ چیز را به یاد نمی‌آورد و شروع به تلاش برای بازسازی حافظه خود براساس سرنخی مانند حساب بانکی سوئیس می‌کند که تعدادی از آن‌ها در کفل او کاشته می‌شود . او به زودی متوجه می‌شود که او در حال شکار است و با ماری در جستجوی یافتن اینکه او کیست و چرا مورد