لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

«جری ویلباک» (برد پیت) با دو چالش سخت روبرو است. از یک سوی رئیس باند تبهکاری که وی با آن همکاری می کند از او می خواهد با سفر به مکزیک یک تپانچه عتقیه بسیار قمیتی معروف به “مکزیکی” را برایش پیدا کند، در غیر این صورت با عواقب ناخوشآیندی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر نامزدش «سامانتا» از او می خواهد دست از کارهای خلاف بردارد و از همکاری با این باند دست بکشد.
Jerry Welbach is given two ultimatums. His mob boss wants him to travel to Mexico to get a priceless antique pistol called "The Mexican" or he will suffer the consequences. The other ultimatum comes from his girlfriend Samantha, who wants him to end his association with the mob. Jerry figures that being alive, although in trouble with his girlfriend is the better alternative so he heads south of the border. Finding the pistol is easy but getting it home is a whole other matter. The pistol supposedly carries a curse - a curse Jerry is given every reason to believe, especially when Samantha is held hostage by the gay hit man Leroy to ensure the safe return of the pistol.

The Mexican 2001 جری Welbach به دو ultimatums داده شده‌است . رئیس His از او می‌خواهد که به مکزیک سفر کند تا یک هفت‌تیر عتیقه گران‌قیمت به نام ” مکزیکی ” بگیرد یا عواقب آن را تحمل کند . آخرین اولتیماتوم از دوست دخترش سامانتا می‌آید که او را می‌خواهد به هم‌کاری خود با مردم پایان دهد . جری شخصیت‌هایی که زنده بودند , با وجود اینکه با دوست دخترش مشکل داشتند , جایگزین بهتری برای او محسوب می‌شد بنابراین او در جنوب مرز قرار دارد . پیدا کردن تپانچه آسان است اما رسیدن به خانه یک موضوع دیگر است . این تپانچه ظاهرا یک نفرین دارد , به هر دلیلی که جری به او داده شود , به خصوص هنگامی که سامانتا توسط مرد gay برای