لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

یک پسر نوجوان که قصد مسافرت با هواپیما را دارد، بعد از دیدن یک رویای وحشتناک که در آن خودش و دوستانش در سانحه هواپیما کشته می شوند، همراه دوستانش از هواپیما پیاده می شود و هواپیما همانطور که در رویا دیده بود، دچار مشکل شده و سقوط می کند. اما طولی نمی کشد که آن‌ها در میابند مرگ برای تک تک آن‌ها برنامه‌ای چیده است...
Alex is boarding his plane to France on a school trip, when he suddenly gets a premonition that the plane will explode. When Alex and a group of students are thrown off the plane, to their horror, the plane does in fact explode. Alex must now work out Death's plan, as each of the surviving students falls victim. Whilst preventing the worst from happening, Alex must also dodge the FBI, which believes Alex caused the explosion.

Final Destination 2000 الکس در حال سوار شدن به هواپیما به فرانسه در سفر یک مدرسه است , زمانی که ناگهان متوجه شد که هواپیما منفجر خواهد شد . وقتی الکس و گروهی از دانش آموزان از هواپیما پیاده می‌شوند , هواپیما در واقع منفجر می‌شود . حالا آل کس باید نقشه Death’s را اجرا کند , همان طور که هر یک از دانش آموزان زنده قربانی می‌شوند . در حالی که پیش‌گیری از وقوع بدترین حادثه , الکس هم باید از اف