لیست جوایز
0 از (0 رای)

خلاصه داستان

کارمند شرکت فدرال اکسپرس به نام «چاک نولاند» طی سانحه‌ی هوایی و به دنبال سقوط هواپیما وارد یک جزیره‌ی دور افتاده می‌شود و مجبور است تا زمان رهایی از آنجا، تنها زندگی کند.
A man is marooned on an island after his plane crashes into the ocean. Far away from home, his girlfriend, and any human contact, he engages in a battle of wits with himself as he is tested mentally, physically, and emotionally in order to survive.

Cast Away 2000 یک مرد پس از سقوط هواپیمایش در اقیانوس گرفتار شده‌است . دور از خانه , دوست دخترش , و هر تماس انسانی , او درگیر مبارزه‌ای با هوش با خودش درگیر می‌شود , در حالی که از نظر ذهنی , فیزیکی و عاطفی