عنوان فروش آخر هفته فروش کل هفته های درحال اکران
1 The Upside The Upside $20.4M $20.4M 1
2 Aquaman Aquaman $20.4M $287.9M 4
3 A Dog\'s Way Home A Dog\'s Way Home $17.4M $11.3M 1
4 Spider-Man: Into the Spider-Verse Spider-Man: Into the Spider-Verse $287.9M $147.8M 5
5 Escape Room Escape Room $11.3M $32.5M 2
6 Mary Poppins Returns Mary Poppins Returns $11.3M $151.1M 4
7 Bumblebee Bumblebee $9.1M $108.9M 4
8 On the Basis of Sex On the Basis of Sex $147.8M $10.4M 3
9 The Mule The Mule $8.9M $90.7M 5
10 Vice Vice $32.5M $35.9M 3